Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Sanoista tekoihin – ajatuksia ja kokemuksia Studeosta

Me Studeon opettajakirjailijat olemme lähteneet mukaan Studeoon hyvin monenlaisista syistä. Taustalla on saattanut olla puhtaasti uteliaisuus ja mielenkiinto olla mukana kehittämässä jotain, mitä ei ole aiemmin tehty. Toisilla syynä on voinut olla tarve uudistaa omaa opetustaan. Toisilla jokin muu. Kuitenkin on kaksi asiaa, jotka meitä kaikkia varmasti yhdistävät: kokeilunhalu ja ripaus yllytyshulluutta.

Itse lähdin mukaan Studeoon juuri kokeilunhalusta. Aiempi yliopistotaustani tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tutkijana, kouluttajana ja opettajana vaikutti vahvasti siihen, että halusin lähteä kehittämään oppimateriaalia Studeoon. Toisaalta taustalla vaikutti siirtymiseni yliopistomaailmasta lukion opettajaksi ja mahdollisuus päästä oikeasti myös itse kokeilemaan ja tekemään – ei vain tutkijana kertomaan, miten asiat voisi tehdä.

Yllytyshulluutta taas on matkan varrella tarvittu ripauksia jos toisia – ilman pientä “hullua hurahtamista” kukaan tuskin suostuu käyttämään kesälomaansa työasioiden parissa, vietä viikonloppuisin kahden tunnin mittaisia Skype-kokouksia kirjailijakollegan kanssa tai käytä vapaa-aikaansa keskellä viikkoa Studeon Facebook yhteisössä pohtimassa ja ideoimassa Studeon kiemuroita iltakymmenen jälkeen. Mielekäs tekeminen ja kannustava yhteisö kuitenkin palkitsevat ja urakka on tuottanut tulosta. Parhaillaan monet meistä opettajakirjailijoista ovat itse ottaneet ensimmäisiä kertoja käyttöönsä Studeon kursseja ja monet muut opettajat ja opiskelijat eri puolilla Suomea ovat tutustumassa kursseihin.

Omalla kohdallani Studeon kurssia on takana nyt muutamia viikkoja. Kyseessä on kaikille pakollinen valtakunnallinen psykologian kurssi. En voi väittää, että olisin lähtenyt kohtaamaan täydellä varmuudella 36:a tietokoneen takana istuvaa lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa, jotka sen lisäksi, että saavat nyt ottaa haltuun uudenlaisen opiskelutavan, joutuvat myös opiskelemaan täysin uutta oppiainetta, psykologiaa. Haasteellinen lähtökohta – sekä minulle, että opiskelijoille.

Voin kuitenkin rehellisesti sanoa, että olen positiivisesti yllättynyt tähän astisista kokemuksista. Olin valmistautunut ongelmiin, niin teknisiin kuin pedagogisiin. Huolellisella etukäteisvalmistelulla pääsimme kuitenkin aloittamaan lähtökohdista, joissa ainoastaan kahdella opiskelijalla 36:sta oli tunnukset hukassa ja 31 opiskelijalla oli jo ensimmäisellä tunnilla mukana oma laite – lopuille viidelle otimme käyttöön koulun kannettavat.

Opiskelijat ovat myös olleet upeita ja ottaneet ennakkoluulottomasti vastaan opiskelun Studeossa. Osittain tähän toki vaikuttaa se, että kurssilla on mukana ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joille ei ole vielä ehtinyt tässä vaiheessa lukuvuotta muodostua ennakkokäsityksiä lukio-opiskelusta. Tällöin he ovat valmiimpia kokeilemaan kaikkea uutta. Myös jonkinlaista uutuudenviehätystä lienee osalla ilmassa. Näistä huolimatta vaikuttaa kuitenkin siltä, että opiskelijat ovat varsin mukavasti sujahtaneet Studeon maailmaan ja ottaneet omakseen Studeon toimintatavat kuten jatkuvan opiskeluprosessin arvioinnin, yhdessä työskentelyn, tiedonhakemisen ja tiedontuottamisen taitojen harjoittelun sekä teknologian tarjoamat mahdollisuudet.

Kurssia on vielä edessä muutama viikko ja kaikenlaista voi sattua ja tapahtua – kuten elämässä yleensä. Tärkeintä ei liene kuitenkaan se, mitä sattuu ja tapahtuu, vaan se, miten näihin sattumuksiin ja tapahtumiin suhtaudumme – kokeilunhalulla ja avoimin mielin.

14.10.2013

KT, Minna Nummenmaa

Studeon kirjailija

Psykologian ja terveystiedon opettaja, Raision lukio

Sivutoiminen tuntiopettaja, Opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto