Yhteiskuntaoppi

YH1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS 2016)

Mikko Hakala Tiina Aikoma Sami Mäki Niina Väntänen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

YH1 Suomalainen yhteiskunta vie opiskelijan tutkimaan suomalaista yhteiskuntaa. Keskiössä on osallistuvan ja yhteiskunnallista tietoa analysoivan kansalaisen näkökulma. Sisältöjä ovat demokratian toimivuus, paikallinen ja globaali vaikuttaminen, yhteiskunnan valtarakenteet, hyvinvointivaltion kehitys, kansalaisen oikeudet ja vapaudet, media sekä Suomen väestö ja sen muutokset.

Oppimateriaali ohjaa hakemaan monipuolista ja ajankohtaista tietoa eri lähteistä ja aineistoista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja lähdekritiikkiä unohtamatta. Tehtävissä harjoitellaan yhteiskunnallisten asioiden kriittistä pohdintaa, omien tulkintojen esittämistä sekä selkeää argumentointia.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla