Uskonto

UE4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS 2016)

Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Suomi on moniarvoinen ja -uskontoinen. Studeon UE4-oppimateriaali auttaa opiskelijaa näkemään uskonnon, uskonnollisten yhteisöjen ja uskonnottomuuden merkityksen niin kulttuurissa ja yhteiskunnan eri osa-alueilla kuin ihmisten arjessa, ihmissuhteissa ja elämänvaiheissakin. Ymmärtääkseen suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisuutta opiskelijan on tarpeen tuntea uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta eri aikoina sekä keskustelua uskonnon asemasta nykyään.

Oppimateriaali syventää opiskelijan kulttuurista ymmärrystä, uskonnollista lukutaitoa ja valmiuksia keskustella eri katsomuksia kunnioittaen. Uskonnollisten arvojen ja perinteiden tunteminen kehittää tietoja ja taitoja, joista on apua oman identiteetin rakentamisessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä työelämässä. Katsomusten ymmärtäminen vahvistaa opiskelijan kykyä toimia yhdenvertaisuutta ja uskonnonvapautta edistäen.

Oppimateriaalissa on panostettu ajankohtaisuuteen, uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen autenttisiin lähteisiin sekä monipuolisiin yksilöllisiin ja yhteisöllisiin oppimistehtäviin.Studeon ominaisuuksien ansiosta kurssin ja oppimisprosessin suunnittelu, seuraaminen ja arviointi on helppoa sekä opiskelijalle itselleen että opettajalle.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla