Uskonto

UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS 2016)

Markus Finnilä Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon UE2-oppimateriaali vie tutkimaan, miten kristinusko on muovautunut monimuotoiseksi eri puolilla maailmaa. Kristillisyyden eri suuntien syntyvaiheet ja erityispiirteet tulevat tutuiksi. Samalla opiskelija oppii tunnistamaan ekumeenisen näkökulman ja kristillisyyden yhteisiä opillisia, eettisiä ja toiminnallisia piirteitä. Oppimateriaali antaa välineitä ymmärtää, mikä rooli kristinuskolla on ollut ja on edelleen kulttuurin, arvomaailman, yhteiskunnan ja yksilön elämän muokkaajana.

Oppimateriaali kehittää opiskelijan monilukutaitoa, kuten kuvien, symbolien, tekstien ja kulttuurien lukutaitoa. Se tukee opiskelijan maailmankatsomuksen rakentumista sekä parantaa kykyä keskustella ajankohtaisista kristinuskoon liittyvistä kysymyksistä ja osallistua uskontojen ja katsomusten dialogiin.

Studeon ominaisuuksien ansiosta oppiminen tapahtuu yksilöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa monenlaisten toiminnallisten työtapojen ja viestintäteknologian avulla. Opiskelijan oman oppimisprosessin suunnittelu, seuraaminen ja arviointi on helppoa niin opiskelijalle itselleen kuin opettajalle. Lisäksi median ajankohtainen materiaali ja autenttiset lähteet ovat kätevästi tarkasteltavina.


Avaa oppimateriaali Studeon alustalla