Terveystieto

TE3 Terveyttä tutkimassa (LOPS 2016)

Ranja Koski Leena Mäkelä Minna Nummenmaa
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

TE3-materiaali on uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta rakennettu opiskelijoita aktivoiva kurssi. Monipuolisen materiaalin välityksellä opiskelija saa kokonaiskuvan niistä historian kehityslinjoista, joilla on ollut vaikutusta terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn. Kurssilla perehdytään sekä tämän päivän että tulevaisuuden terveyshaasteisiin unohtamatta globaalia ulottuvuutta. Terveysosaamisen osa-alueiden pohjalta jaoteltujen harjoitusten avulla opiskelija pääsee kehittämään terveyteen liittyvän tutkimus- ja arkitiedon hankinta- ja arviointitaitojaan sekä pääsee pohtimaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä. Materiaaliin sisältyvä opettajan opas sisältää ideoita materiaalin käyttämiseen sekä vinkkejä erilaisista opetusmenetelmistä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla