Terveystieto

TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys (LOPS 2016)

Ranja Koski Minna Nummenmaa Jussi Talja
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon TE2-materiaali on uuden opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta rakennettu opiskelijoita aktivoiva kurssi. Kurssin monipuolinen materiaali (tekstit, kuvat, videot) korostaa terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden merkitystä arkielämän olennaisena voimavarana. Oppimateriaali ohjaa opiskelijaa tarkastelemaan terveyttä, sairauksia ja terveyden edistämistä yksilön, perheen, yhteisön sekä yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. Opiskelija pääsee monipuolisten harjoitusten avulla soveltamaan terveysosaamistaan ja pohtimaan oman elämänhallintansa vahvistamista. Materiaaliin sisältyvässä opettajan oppaassa on ideoita materiaalin käyttämiseen sekä vinkkejä erilaisista opetusmenetelmistä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla