Studiehandledning

SH2 Fortsatta studier och arbetsliv (GLP 2016)

Antonia Lindqvist Tony Valtonen Johanna Ahonen Jussi Lounassalo Kukka Tast
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kursen SH2 är en fördjupning på kursen SH1. Kursens centrala teman är fortsatta studier samt arbetslivsfärdigheter. Kursens mål är att den studerande fortsätter utveckla sin självkännedom och kan göra upp långsiktiga planer för sin framtid. Under kursen fördjupar man sig i olika alternativ för fortsatta studier och bekantar sig med arbetslivet och dess krav. Under kursen uppdateras också den egna planen för studentexamen samt planen för fortsatta studier med tanke på framtidsplanerna.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla