Studiehandledning

SH1 Jag som studerande (GLP 2016)

Johanna Ahonen Antonia Lindqvist Jussi Lounassalo Kukka Tast Tony Valtonen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Under kursen SH1 bekantar du dig mångsidigt med teman förknippade med gymnasiestudierna och speciellt med det som är relevant vid inledningen av studierna. Målet med kursen är att stöda gymnasiestuderanden i att stärka sin självkännedom, utveckla sina livshanteringsfärdigheter och göra upp planer för framtiden. Fokus ligger på att stärka och utvärdera det egna lärandet, sätta upp mål, göra långsiktiga planer och ta ansvar för det egna lärandet. Under kursen behandlas teman som är aktuella under olika skeden av gymnasiestudierna. Till kursen hör också att man bekantar sig med arbetslivet och fortsatta studier.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla