Ruotsi 8 – Med kompisar

Niina Elf Annika Ruohonen Anu Takalo
8,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Tässä peruskoulun toisessa ruotsin opintokokonaisuudessa harjoitellaan sanastoa, joka liittyy arjen tilanteisiin, juhlien järjestämiseen ja matkustamiseen. Monipuolisten aktivoivien harjoitusten avulla opiskelija harjaantuu ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, olemaan aktiivinen sekä toimimaan ryhmässä. Kokonaisuutta on tarkoitus käyttää joustavasti vuosiluokilla 7-8.

Aihepiirit:

 • arki
 • koulu
 • juhlat
 • matkustaminen

Kielen rakenteet:

 • imperfekti
 • pronomineja
 • imperatiivi
 • perfekti
 • pluskvamperfekti
 • man-rakenne
 • prepositioita

Uuteen aiheeseen johdatellaan sanaston syötöllä ja uusien rakenteiden esittelyllä. Sen jälkeen tulkitaan ja opetellaan blogiteksti, jossa kyseenomaista sanastoa ja rakenteita käytetään. Lopuksi oppilas tuottaa itse vastaavaa tekstiä käyttäen uutta sanastoa ja rakenteita.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla