Religion

RE4 Religion i det finska samhället (GLP 2016)

Hanna Fagerudd Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen Markus Finnilä Clara Nordman
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Finland är ett multireligiöst och multikulturellt land. Studeos RE4-material hjälper studeranden att se religionens, de religiösa samfundens och icke-religiositetens roll såväl inom kulturen som inom samhällets olika delar. Dessa frågor berör människornas vardag, relationer och olika livsskeden. För att förstå det finländska samhället och vad det innebär att vara finländsk måste man förstå religionens och samhällets samverkan under olika tider och kunna föra en diskussion om religionens ställning idag.

Läromedlet fördjupar studerandens kulturella förståelse och religiösa litteracitet och ger hen färdigheter att diskutera åskådningsfrågor med respekt för olika åsikter. Kännedom om de religiösa värderingarna och traditionerna utvecklar de verktyg som behövs för att bygga upp den egna identiteten, för att samverka med andra människor och för att fungera i arbetslivet. Förståelse för olika åskådningar stärker den studerandes förmåga att främja religionsfrihet och jämställdhet i samhället.

Läromedelsförfattarna har fokuserat på aktuella frågor och autentiska källor från de religiösa samfunden samt på att skapa mångsidiga individuella övningar och gruppövningar. Med hjälp av Studeos egenskaper är planering, uppföljning och utvärdering av kursen enkelt för både lärare och studerande.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla