Religion

RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen (GLP 2016)

Hanna Fagerudd Markus Finnilä Liisa Franssila-Ylinen Tarja Ala-Heikkilä Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

De många religionerna och religiösa rörelserna i världen syns även i vårt samhälle och påverkar Finland. Studeos Re3-material bekantar sig med Indiens, Kinas och Japans religioner, samt gör en djupdykning i naturreligionerna och de nyreligiösa rörelserna. Med hjälp av materialet upptäcker studeranden hur dessa religioner påverkar människan såväl i vardagen, i människorelationer, i olika skeden av livet och i samhället.

Materialet utvidgar studerandenas allmänbildning om religioner och utvecklar en religiös litteracitet. Att känna till religiösa värderingar och traditioner utvecklar färdigheter som hjälper en att klara sig i arbetslivet och i en internationell miljö.

Med hjälp av Studeos egenskaper sker inlärningen både individuellt och i samverkan med andra. Att planera en studerandes inlärningsmål, att uppfölja processen, samt bedömningen är enkelt såväl för studeranden som för läraren. Dessutom finns det aktuella materialet i median och religionernas autentiska källor behändigt till hands.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla