Religion

RE2 Kristendomen som världsomfattande religion (GLP 2016)

Markus Finnilä Virpi Loikkanen Clara Nordman Anu-Elina Väkeväinen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos RE2-kurs tar dig med på en resa där du får utforska hur kristendomen har tagit olika uttrycksformer på olika håll i världen. Du blir bekant med hur de olika kristna riktningarna uppkommit och vilka särdrag de har. Du blir under kursen bekant med det ekumeniska perspektivet och det som förenar de kristna samfunden när det gäller lära, etik och liv. Läromedlet ger verktyg som hjälper dig förstå vilken roll den kristna tron haft och fortfarande har i att påverka kulturen, värderingarna, samhället och enskilda individers liv.

Läromedlet förbättrar din multilitteracitet, din förmåga att tolka och förstå bilder, symboler, texter och kulturer. Den stöder dig när du bildar dig en egen världsåskådning och förbättrar din förmåga att diskutera aktuella frågor som rör kristendom och att delta i dialogen mellan religioner och åskådningar.

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet både individuellt och i växelverkan med andra med hjälp av många olika slags aktiverande arbetsmetoder och kommunikationsteknologi. Det är lätt för både studerande och lärare att planera, följa med och utvärdera lärprocessen. Aktuellt mediematerial och autentiska källor finns dessutom praktiskt nära till hands.

Bibelverktyget används med tillstånd av Svenska bibelsällskapet. Svenska kulturfondens läromedelsgrupp har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla