Psykologia

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2016)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Innostava oppimateriaali auttaa opiskelijaa kehittämään kypsää psykologista ajattelua, kestämään tiedon ristiriitaisuutta ja muodostamaan tasapainoisen kokonaiskuvan ihmisen toimintaa ja erilaisuutta selittävistä tekijöistä. Arjesta tuttua ihmisen toimintaa tarkastellaan useiden esimerkkien valossa persoonallisuuden ja tilannetekijöiden vuorovaikutuksessa muodostuvana kokonaisuutena. Ajatteluun haastavat ja uteliaisuutta virittävät harjoitukset ohjaavat ymmärtämään keskeisiä yksilöiden välisiä eroja selittäviä teorioita ja pohtimaan persoonallisuuden monikerroksisuutta. Lisäksi harjoitukset tarjoavat erinomaisia välineitä oman identiteetin ja ihmiskäsityksen rakentamiselle. Kurssimateriaali tukee ehyen kokonaisnäkemyksen muodostamista psykologian perusteista ja tutkimuksellisuudesta auttaen nivomaan yhteen aiemmin opittua ja uutta tietoa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla