Psykologi

PS5 Människan som individ och social varelse (GLP 2016)

Clara Nordman Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Detta inspirerande kursmaterial hjälper de studerande att mogna i sitt psykologiska tänkande, att uthärda det faktum att kunskap ofta är motstridig, och att forma en balanserad helhetsbild av de faktorer som förklarar människans aktivitet och olikheter mellan människor. I ljuset av många exempel granskas vardaglig mänsklig aktivitet som en helhet som uppkommer i växelverkan mellan personlighet och situationsfaktorer. Uppgifterna, som sporrar till tänkande och väcker nyfikenhet, hjälper de studerande att förstå de centrala teorier som förklarar skillnader mellan individer samt att förstå hur mångbottnad personligheten är. Uppgifterna stöder likaså de studerande i att hitta en egen identitet och forma en människosyn. Kursmaterialet hjälper de studerande att bilda sig en helgjuten uppfattning om psykologi och psykologisk forskning genom att kombinera gammal kunskap med ny.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla