Psykologia

PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (LOPS 2016)

Tarja Ala-Heikkilä Lauri Nummenmaa Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Opiskelijaa aktivoiva oppimateriaali ohjaa hahmottamaan tunteiden ja psyykkisen itsesäätelyn merkityksen ihmisen toiminnassa. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tarkastelemaan asiantuntevan kriittisesti median hyvinvointiin liittyvää viestintää. Monipuoliset harjoitukset ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa omaan elämäänsä. Eläytymistä tukevien materiaalien kautta opiskelija hahmottaa mielenterveyshäiriöitä kokemuksellisella tasolla vankan teoreettisen tietämyksen lisäksi. Pedagogisesti tarkkaan suunnitellut harjoitukset tukevat tiedonrakentelua ja kehittävät vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja, tutkimusten arviointia sekä itseohjautuvuutta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla