Psykologi

PS4 Känslor, psykiskt välbefinnande och mental hälsa (GLP 2016)

Tarja Ala-Heikkilä Lauri Nummenmaa Minna Nummenmaa Marja Oilinki Helena Salenius Marjo Tavast
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Det här materialet syftar till att aktivera de studerande och hjälpa dem att förstå känslornas och den psykiska självregleringens betydelse för människans aktivitet. De studerande lär sig att särskilja och bedöma olika faktorer som påverkar välmåendet och den mentala hälsan och att med sakkunskap kritiskt granska det som i media presenteras om välmående. Mångsidiga uppgifter hjälper de studerande att tillämpa kunskapen i sina egna liv. Med hjälp av material som stöder inlevelseförmåga lär sig de studerande förutom faktamässigt också om mentala störningar på en upplevelsebaserad nivå. De pedagogiskt noggrannt genomtänkta uppgifterna stöder kunskapsbildningen och utvecklar tänkandet och förmågan att bedöma forskning. Uppgifterna utvecklar också de studerandes sociala färdigheter och exekutiva funktioner.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla