Psykologi

PS3 Människan som informationsbearbetare (GLP 2016)

Minna Nummenmaa Johanna Salonen Kristiina Tallgren Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen Tina Kinnunen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet introducerar studerande till skickligt tänkande och guidar till att förstå principerna för och begränsningarna med människans informationsbearbetning. Studerande lär sig grundkunskaper om människans uppmärksamhet, varseblivning och minne och den biologiska grunden för dessa. Tydliga bilder och mångsidiga uppgifter hjälper studerande att tillägna sig den biologiska psykologins centrala terminologi. Dessutom bekantar man sig med problemlösning, beslutsfattande och språk. De intressanta och tydliga forskningsexemplen öppnar upp den kognitiva neurovetenskapens metoder och stöder förståelsen för idén med experimentell forskning i psykologin. Kursmaterialet hjälper också läraren att instruera sina studerande i egna psykologiska undersökningar. De aktiverande och insiktsfulla uppgifterna fungerar både i grupp och individuellt. Uppgifterna vägleder studerande att tillämpa kunskap på vardagslivets fenomen och utveckla beredskapen för eget skickligt tänkande.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla