Psykologi

PS2 Människans utveckling (GLP 2016)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Helena Salenius Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet hjälper den studerande att förstå människans psykiska utveckling under livscykeln, känna till de olika delområdena inom utvecklingen och förstå att dessa är beroende av varandra. Ett centralt tema i kursen är att utvecklingen fortgår under hela livet. Speciellt uppmärksammas hur anknytningen tar sig uttryck under olika skeden i livet. Nervsystemets utveckling är en självklar och central bakgrundsfaktor för utvecklingen. Tankeväckande exempel på undersökningar hjälper den studerande att förstå utvecklingspsykologiska undersökningsmetoder och uppgifterna i anslutning till dem övar upp den studerandes förmåga att tänka självständigt.

Tack vare många uppgifter som aktiverar tänkandet och väcker nyfikenhet lär sig de studerande att tillämpa utvecklingspsykologisk kunskap för att förstå människans utveckling på ett allmänt plan, men också att granska sitt eget liv. Ibland vidgas perspektivet också utanför den finländska kulturen. Med hjälp av mångsidiga övningar och material för läraren är det lätt att planera en kurs som aktiverar de studerande genom hela kursen och som hjälper dem att skapa helheter av materialet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla