Psykologia

PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2016)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Oppimateriaali johdattaa opiskelijan ymmärtämään ihmisen psyykkistä kehitystä halki elämänkaaren, tunnistamaan kehityksen eri osa-alueita ja oivaltamaan niiden keskinäisen riippuvuuden. Kurssin kantavana teemana on kehityksen jatkuvuus läpi elämän. Erityisesti paneudutaan kiintymyssuhteen ilmenemiseen elämän eri vaiheissa. Hermoston kehitys hahmottuu luontevasti keskeiseksi kehityksen taustatekijäksi. Ajatuksia herättävät tutkimusesimerkit auttavat ymmärtämään kehityspsykologisen tutkimuksen menetelmiä, ja niihin liittyvät harjoitukset kehittävät opiskelijan ajattelun taitoja.

Kurssimateriaalin runsaiden ajattelua aktivoivien ja uteliaisuutta herättävien harjoitusten avulla opiskelijat oppivat soveltamaan kehityspsykologista tietoa sekä yleisesti ihmisen elämän kehityksen ymmärtämisessä että oman elämänsä tarkastelussa. Välillä näkökulmaa laajennetaan myös suomalaisen kulttuurin ulkopuolelle. Monipuolisten harjoitusten ja opettajan materiaalin avulla on helppo rakentaa halki kurssin opiskelijoita aktivoivia ja kokonaisuutta jäsentäviä oppimistehtäviä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla