Psykologia

PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (LOPS 2016)

Minna Nummenmaa Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Oppimateriaali tutustuttaa uteliaisuutta ja kiinnostusta herättävien tutkimusesimerkkien kautta ihmisen toiminnan selittämiseen psykologian näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot ihmisen toimintaan vaikuttavista biologisista, sosiaalisista ja psyykkisistä tekijöistä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa soveltamaan psykologiaa hyvinvoinnin edistämiseen ja oppimisen taitojensa kehittämiseen. Lisäksi opiskelija syventyy yhteen valinnaiseen ihmisen toimintaan liittyvään ilmiöön harjoitellen tiedonhakua ja psykologista ajattelua ja argumentointia. Oppimateriaali tarjoaa runsaasti monipuolisia ja aktivoivia harjoituksia yhteisölliseen ja yksilölliseen tiedonrakenteluun sekä lukuisia tuntityöskentelyvinkkejä opettajalle. Harjoitusten avulla opiskelija oppii havainnoimaan ja pohtimaan ihmisen toimintaa psykologisten käsitteiden ja mallien avulla sekä tarkastelemaan kriittisesti tiedon tutkimusperusteita. Samalla kehittyvät laaja-alaiset tulevaisuuden taidot.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla