Psykologi

PS1 Psykisk aktivitet och lärande (GLP 2016)

Minna Nummenmaa Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen Clara Nordman
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet presenterar psykologiska perspektiv på människans aktivitet med hjälp av intressanta forskningsexempel, som väcker de studerandes nyfikenhet och intresse. De studerande får grundläggande kunskap om biologiska, sociala och psykiska faktorer som inverkar på människans aktivitet. Målsättningen är att handleda dem att tillämpa psykologisk kunskap för att främja välbefinnandet och utveckla sina inlärningsfärdigheter. De studerande fördjupar sig dessutom i ett valfritt fenomen som anknyter till människans aktivitet, och övar sig i att söka information samt att tänka och argumentera psykologiskt. Materialet erbjuder ett stort antal mångsidiga och aktiverande uppgifter för såväl individuellt som kollaborativt kunskapsskapande, och flera lektionsidéer för läraren. Med hjälp av uppgifterna lär sig de studerande att observera och reflektera över människans aktivitet med hjälp av psykologiska begrepp och modeller, samt att kritiskt granska motiven bakom forskningen. Samtidigt utvecklas de mångsidiga framtida kompetenserna.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla