Psykologia

PS 1–5 Psykologian kertauskirja (LOPS 2016)

Tarja Ala-Heikkilä Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Kurssimateriaali lukion psykologian oppimäärän kertaamiseen ja syventämiseen.

Materiaali sopii käytettäväksi minkä tahansa psykologian kirjasarjan, painetun tai sähköisen, kertaamisen tukena.

Studeon psykologian kertauskirja

  • harjoituttaa psykologiseen ajatteluun ja argumentointiin
  • sisältää runsaasti harjoituksia mallivastauksineen kaiken tasoisille opiskelijoille
  • sisältää kokelaiden eri tasoisia oikeita yo-vastauksia
  • aktivoi opiskelijan vastuuseen omasta oppimisestaan
  • on helppokäyttöinen ja toimintavarma opiskelijalle ja opettajalle
  • tarjoaa erinomaisen tavan seurata sähköisen ylioppilaskokeen kehittymistä, koska kurssi päivittyy vastaamaan uusinta YTL:stä saatua tietoa.

Oppimateriaali auttaa jäsentämään lukion psykologian runsassisältöistä oppimäärää. Kurssimateriaalin avulla itsenäisesti opiskeleva opiskelija tai opettajan ohjaama ryhmä voi edetä teemoittain rakentuvaa oppimispolkua tai valikoida tarpeidensa mukaisesti mieleenpalauttamista ja syventelyä vaativat aiheet.
Materiaali sisältää runsaasti perusharjoituksia, joilla käsitteitä ja teorioita on mukava palauttaa mieleen ja paikata tietoihin liittyviä aukkoja. Teemoittain jäsennellyn käsitteistön avulla palautellaan mieliin aiheeseen liittyviä ilmiöitä, teorioita ja käsitteitä. Syventävät ja soveltavat harjoitukset on laadittu siten, että opiskelija oppii yhdistämään eri kursseilla käsiteltyjä tietoja ja kehittyy tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisvaltaista psykologista ajattelua osoittaen. Materiaalin avulla opiskelija tutustuu monenlaisiin tehtävätyyppeihin, joita sähköinen koejärjestely mahdollistaa ja saa näin varmuutta sähköisen ylioppilastutkinnon kokeeseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla