Opinto-ohjaus

OP1 Minä opiskelijana (LOPS 2016)

Johanna Ahonen Jussi Lounassalo Kukka Tast
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

OP1-kurssilla tutustutaan monipuolisin menetelmin lukion aloittamiseen ja lukio-opintoihin liittyviin asioihin sekä vahvistetaan oppimaan oppimisen taitoja. Kurssin tavoitteena on myös tukea lukiolaisen itsetuntemuksen vahvistumista, elämänhallintataitojen kehittymistä sekä orientoitua lukion jälkeisten suunnitelmien tekemiseen. Kurssin työtavoissa korostuvat oman oppimisen arviointi, tavoitteiden asettaminen, pitkäjänteinen suunnitelmien tekeminen ja vastuunkanto omasta oppimisesta. Kurssilla käsitellään lukio-opintojen eri vaiheissa ajankohtaisia aiheita. Kurssin teemoihin kuuluvat myös työelämään ja jatko-opintopaikkoihin tutustuminen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla