Musiikki

MU1 Musiikki ja minä (LOPS2016)

Mikko Myllykoski Aleksi Ojala
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon MU1-kurssi toimii oppimateriaalina, jonka avulla opiskelija tiedostaa omakohtaisen musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Kurssi tukee toiminnallista, elämyksellistä, yhteistoiminnallista ja luovaa musiikin oppimisen tapaa. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat kurssin keskeisiä työtapoja. Kurssi pyrkii tarjoamaan mielekkäitä musiikillisia tehtäviä huomioonottaen opiskelijoiden erilaiset musiikilliset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet. Kurssilla esitellään myös uusia työkaluja musiikin opiskelun avuksi: mm. musiikin mobiiliteknologia, ohjelmistot ja Internet-sivustot.

Kurssi on suunniteltu käänteisen oppimisen ideaa tukevaksi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että opiskelija voi tutustua tiettyyn oppimateriaaliosioon ennen sitä aihepiiriä käsittelevää musiikin tuntia. Tällöin itse musiikkitunnit voidaan käyttää tehokkaammin luovuutta ja toiminnallisuutta korostavaan luokkatoimintaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla