Teema

Miten yritykset toimivat?

Antti Vesivalo
2,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Tämä teema on noin 1020 tunnin mittainen tai jopa enemmän riippuen siitä, missä laajuudessa se toteutetaan. Teemassa tutustutaan yritystoimintaan ja harjoitellaan sitä käytännössä. Se on suunnattu erityisesti 5.6.-luokkalaisille.

Ensin käsitellään yleisesti erilaisia yrittäjyyteen liittyviä termejä, tehtäviä ja muita tärkeitä asioita. Sen jälkeen tutustutaan yritystoiminnan kannalta kriittisiin toimintoihin ja tehtäviin. Samalla oppilaat kuitenkin heti alusta alkaen pääsevät jo miettimään omaa yritystään ja soveltavat oppimaansa siihen.

Teemaan on integroitu eri oppiaineita: äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, yhteiskuntaoppi, historia, vieraat kielet ja kuvataide. Luvuissa on perusteksti ja useimmiten myös lisäteksti, joka syventää luvun aihepiiriä. Pääpaino on aktivoivissa harjoituksissa.

Luvussa 2.1. Liikeidea oppilaiden tavoitteena on keksiä useampi oma liikeidea. Tehtävä on tärkeä teeman kannalta, koska seuraavissa luvuissa viitataan omaan liikeideaan ja tehdään erilaisia harjoituksia sen pohjalta.

Materiaalissa mainitaan erilaisten yritysten nimiä ja käytetään konkreettisia, oikeita yrityksiä esimerkkeinä. Kyse ei ole kuitenkaan tuotesijoittelusta, vaan mahdollisuudesta ymmärtää yritystoimintaa konkreettisten esimerkkien kautta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla