Matematiikka (yhteinen)

MAY1 Luvut ja lukujonot (LOPS 2016)

Sini Kähkönen Kai Nurmi Antti Saarinen Jussi Talja Juho Oikarinen Jessica Salminen-Saari
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon MAY1on mielenkiintoinen ja monipuolinen oppimateriaali lukion matematiikan kurssien aloitukseen. Oppimateriaalissa on panostettu asioiden täsmälliseen ja ytimekkääseen esitystapaan, jossa hyödynnetään monipuolisesti havainnollistavia kuvia, animaatioita, sovelluksia ja videoita. Oppimateriaali sisältää esimerkiksi useita GeoGebra-sovelluksia.

Materiaali rakentuu kuudesta jaksosta, jotka rakentuvat edelleen luvuista. Jokaisessa luvussa on teoriaa ja perusharjoituksia aiheesta. Jaksojen lopussa tai tietyn aihealueen teorian lopussa on erillinen luku, jossa on runsaasti eritasoisia tehtäviä (perustehtäviä ja haastavampia sovellustehtäviä) aiheeseen liittyen. Opettajan on helppo eriyttää opetusta näiden tehtäväsarjojen avulla opiskelijoiden tason mukaan. Jokainen harjoitus sisältää oikean vastauksen lisäksi malliratkaisun, ja osassa tehtävistä on lisäksi vinkkejä tehtävän ratkaisemiseen. Tämä tukee itseohjautuvaa oppimista.

Lisää eriyttämismahdollisuuksia ja apua oppimiseen tarjoavat lukujen lamppunäkymät, joissa esimerkiksi videon tai havainnollistavan animaation avulla opetetaan teoriaa vaihtoehtoisella tavalla. Luvuissa vihreällä pohjalla on syventävää tietoa sisältäviä materiaaleja, joiden avulla opiskelijat voivat oman tasonsa ja halunsa mukaan syventää perustietojaan. Näiden eriyttämiskeinojen avulla opettajan on helpompi tukea oppimista ja toisaalta antaa haasteita niitä kaipaaville. Näin eritasoiset oppijat tulevat huomioiduiksi.

Oppimateriaali sisältää oman koetehtäväpankin, jossa on useita tehtäviä kurssin eri teemoista. Tehtäväpankin avulla opettaja voi helposti ja nopeasti laatia kokeen tai testin poimimalla siihen haluamansa määrän valmiita harjoituksia. Oppimateriaali ja sen harjoitukset totuttavat opiskelijoita sähköisten materiaalien käyttöön ja valmentavat samalla – niin teorian kuin käytännön osalta – tuleviin sähköisiin ylioppilaskokeisiin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla