Teema

Matka robottien maailmaan

Minna Kukkonen Kati Sormunen
4,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Matka robottien maailmaan -teema on suunnattu 3.–6.-luokkalaisille. Teema on monialainen oppimiskokonaisuus, jossa opiskellaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti ohjelmointiin, automaatioon ja robotiikkaan liittyviä aihealueita. Teemassa tuetaan laaja-alaisen osaamisen taitojen oppimista. Tärkeässä osassa ovat ohjelmointiin tarvittavat ajatteluntaidot sekä oppilasta ympäröivän rakennetun maailman havainnointi ja sen ymmärrettäväksi tekeminen. Kokonaisuus etenee romuttamolta kohti oman robotin luovaa rakentamista. Teemassa työskennellään:

  • laboratoriossa, jossa käsitellään robotiikkaa ympäristöopin sisältöjen kautta
  • akatemiassa, jossa harjoitellaan ohjelmointiin liittyviä ajatteluntaitoja sekä ohjelmoinnin ydinkäsitteitä
  • pajassa, jossa käsitellään robotiikkaa taito- ja taideaineiden näkökulmista.
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla