Matematiikka (lyhyt)

MAB6 Talousmatematiikka (LOPS 2016)

Hanna Hellsten Lauri Hellsten Jessica Salminen-Saari Sari Aaltonen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon MAB6-kurssi käsittelee talousmatematiikkaa. Materiaalin tavoitteena on luoda opiskelijalle hyvät tiedot ja taidot oman talouden suunnittelusta ja hoitamisesta. Materiaali eroaa monista muista talousmatematiikan oppikirjoista siten, että matemaattisen tekstin ja laskujen lisäksi kurssilla käsitellään paljon taloustietoa. Kurssi toimiikin eheyttävänä materiaalina matematiikan ja yhteiskuntaopin välillä.

Materiaali toimii hyvänä pohjana myös ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista ajatellen, sillä kurssilla muun muassa kerrataan ja syvennetään prosenttilaskennan taitoja, jatketaan lukujonojen ja summien käytön harjoittelemista sekä palautetaan mieleen erilaisten yhtälöiden ratkaisemista. Kurssilla harjoitellaan myös sähköisessä ylioppilaskokeessa käytettäviä apuvälineiden kuten CAS-laskennan ja taulukkolaskentaohjelman käyttöä sekä esimerkiksi tiedonhankintaa ja tilastojen lukemista.

Kurssi rakentuu viidestä osiosta, joissa käsitellään oman elämän kannalta hyödyllisiä talousmatematiikan taitoja. Kurssilla opiskelija oppii lisää rahasta, verotuksesta, lainoista sekä säästämisestä ja sijoittamisesta. Kurssin lopussa opiskelija pääsee kertaamaan kurssilla oppimiaan asioita miettimällä omaa rahankäyttöään ja taloudenhoitoaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla