Matematiikka (lyhyt)

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2016)

Kai Nurmi Jessica Salminen-Saari Tommi Vornanen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Kurssilla tutustutaan kahteen arkielämässä yleiseen matematiikan osa-alueeseen, todennäköisyyslaskentaan ja tilastoihin.

Kurssin alkuosa käsittelee todennäköisyyslaskentaa, jonka avulla voidaan laskea onnistumisen todennäköisyys erilaisissa, tuuria vaativissa tilanteissa. Tietoja voi soveltaa myös voiton tai häviön todennäköisyyden laskemiseen erilaisten pelien yhteydessä.

Kurssin jälkimmäinen puolisko käsittelee tilastoja, jotka muodostavat pohjan, jonka perusteella tehdään päätöksiä niin arkielämässä kuin yhteiskuntasuunnittelussakin.

Kurssi koostuu viidestä jaksosta:

Jaksossa 1 tutustutaan todennäköisyyden käsitteeseen ja eri tapoihin laskea todennäköisyyksiä.

Jaksossa 2 syvennetään tietoja ja opitaan laskemaan todennäköisyyksiä monimutkaisemmissa tilanteissa.

Jaksossa 3 tutustutaan tilastojen merkitykseen yhteiskunnassa ja opitaan toimimaan tilastojen kanssa.

Jaksossa 4 opitaan laskemaan diskreettejä tilastoja kuvaavia tunnuslukuja.

Jaksossa 5 opetellaan tilastojen käyttämistä mallintamisessa ja asioiden välisten riippuvuuksien tutkimista.

Perustiedot kurssin aiheista löytyvät jaksoista 1 ja 3.

Kurssin käytyään opiskelijalla on käsitys todennäköisyyden vaikutuksesta arkielämässä ja kyky ymmärtää tilastoja, jotta hän voi osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla