Matematiikka (lyhyt)

MAB3 Geometria (LOPS 2016)

Hanna Hellsten Lauri Hellsten Rami Luisto Sari Aaltonen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa sekä käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa.

Studeon MAB3-kurssi käsittelee taso- ja avaruusgeometriaa. Materiaalissa hyödynnetään videoita, interaktiivisia sovelluksia ja interaktiivisia kuvia sekä tarjotaan linkkejä ulkopuolisille sivuistoille. Lukujen alussa opiskelija pääsee tutkimaan käsiteltävää matemaattista lainalaisuutta havainnollisen GeoGebra-sovelluksen avulla. Kurssiin liittyvät kaavat ja lainalaisuudet pyritään perustelemaan opiskelijalle havainnollisella tavalla, jotta opiskelija kokisi oivaltamisen iloa eikä pitäisi teoriaa ainoastaan suurena määränä ulkoa opeteltavia kaavoja.

Materiaali on laadittu siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden toteuttaa opetustaan myös flipped learning -periaatteen mukaisesti, tarjoten jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden edetä omaan tahtiinsa. Tätä tukevat monipuoliset harjoitukset, jotka kannustavat jokaista opiskelijaa löytämään omia vahvuuksiaan ja kokemaan onnistumisen elämyksiä. Monissa luvuissa on lisäksi mahdollisuus tarjota opiskelijoille kielentämistehtäviä, joissa opiskelijan pitää pystyä perustelemaan tehtävässä esitetty ratkaisuprosessi. Kurssi jakaantuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat

  • peruskäsitteet ja yhdenmuotoisuus
  • monikulmiot, Pythagoraan lause ja suorakulmaisen kolmion trigonometria
  • ympyrä ja ympyrään liittyvät käsitteet
  • avaruusgeometria.

Jokaisen osion lopuksi opiskelijalla on mahdollisuus reflektoida omaa osaamistaan Testaa osaamisesi -lukujen avulla.

Kannen kuva: TikTak Images:"Radiance" (Flickr)

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla