Matematiikka (lyhyt)

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (LOPS2016)

Sini Kähkönen Kai Nurmi Jussi Talja
13,18 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Opiskelijakeskeisyys, itseohjautuvuus ja vuorovaikutus

Tämä kurssi on suunniteltu suoritettavaksi opiskelijakeskeisten opetusmenetelmien avulla. Ideat opiskelumenetelmiin pohjautuvat yksilöllisen oppimisen ja tehostetun kisällioppimisen malleihin. Tavoitteena on, että opiskelijat oppisivat opiskelemaan itseohjautuvasti, motivoituisivat pitkäjänteiseen työskentelyyn, oppisivat arvioimaan omaa oppimistaan ja parantaisivat opiskelutaitojaan matematiikassa. Lisäksi vuorovaikutus toisten opiskelijoiden sekä opettajan kanssa on keskiössä kurssia suorittaessa. Opettajan rooli on ennemminkin ohjata ja tukea opiskelijan oppimista henkilökohtaisen tuen avulla ja nostaa esiin kurssin keskeisiä asioita yhteisen opetuskeskustelun avulla.

Kurssin rakenne

Materiaalin jaksot on rakennettu niin, että alussa on aina jokin pohdintatehtävä, jonka opiskelija voi hyvin tehdä omassa pienryhmässään tai itsenäisesti. Pohdintatehtävän avulla opettaja kokoaa koko jakson teorian yhteisesti, jos kokee sen tarpeelliseksi. Jokaisessa luvussa teoria on kirjoitettu tiiviisti opiskelijan näkökulmasta ymmärrettävällä kielellä ja tärkeimpänä teorian oppimispaikkana toimivat videot, joissa teoriaa selitetään seikkaperäisesti ja annetaan esimerkkejä aiheesta. Videoita voi hyvin myös opastaa katsomaan jo kotona, jos haluaa käyttää oppitunnit tehtävien tekemiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Lisäksi videoiden avulla on tarkoitus oppia tekemään itselleen muistiinpanoja aiheista.

Harjoitukset

Harjoitukset on suunniteltu siten, että kunkin luvun harjoitusten alussa on muutama perusharjoitus, jonka jälkeen harjoitukset vaikeutuvat asteittain. Tietyistä tärkeistä aihealueista, kuten Pythagoraan lauseesta, on tehty harjoitusgeneraattori, jonka avulla opiskelija voi harjoitella laskurutiinin kehittämistä mielekkäässä Geogebra-sovelluksessa. Tämän takia mekaanisia laskuharjoituksia on melko vähän joissain jaksoissa. Tarvittaessa harjoituksia voi myös lisätä itse. Lisäksi harjoitusten joukossa on oppimista tukevia tehtäviä, joissa tarkoituksena on sanoittaa omaa matemaattista pohdintaa. Näin opiskelijalle muodostuu sisäinen malli ratkaisun rakenteesta ja itseä tukevista apukysymyksistä, joiden avulla omia ratkaisuja on helpompi rakentaa ja tarkistaa. Tärkeää harjoituksissa on, että monista niistä löytyvät malliratkaisut sekä vihjeet, joiden avulla opiskelija pystyy etenemään itsenäisesti. Lisäksi tarkistus-/pisteytysominaisuus on käytössä useassa harjoituksessa.

Arviointi

Tämä materiaali tukee jatkuvaa arviointia ja jaksojen lopussa on aina luku: Testaa osaamisesi, jota opiskelija voi käyttää omien taitojen testaamiseen tai opettaja halutessaan arvioinnin osana. Lisäksi opettaja voi käyttää osana arviointia tehtyjen harjoitusten kokonaismäärää.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla