Matematiikka (pitkä)

MAA3 Geometria (LOPS 2016)

Juho Oikarinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Janne Viertiö
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

MAA3 Geometria -kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin opittua taso- ja avaruusgeometriaa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Opiskelija oppii johtamaan geometrisia ominaisuuksia, sekä perustelemaan ratkaisunsa geometrian lauseita käyttäen. Kurssilla kerrataan muun muassa geometrian opiskelulle olennainen terminologia, kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, Pythagoraan lause, suorakulmaisen kolmion trigonometria, ympyrä sekä kartion, lieriön että pallon tilavuus ja pinta-ala. Uutena asiana opiskelijalle tulee muun muassa vinokulmaisen kolmion trigonometria.

Kurssin opetusvideot ja tehtävien malliratkaisut antavat eväitä teknisten apuvälineiden erinomaiseen hallitsemiseen geometristen ongelmien ratkaisemisessa. Interaktiiviset tutkimustehtävät mahdollistavat kuvioiden ja kappaleiden helpon tutkimisen ja ominaisuuksien havaitsemisen. Samalla opiskelijan taidot karttuvat vastaavien tutkimustehtävien itsenäiseen tekemiseen. Teknisten apuvälineiden käyttämiseen on kannustettu erityisesti sovellusongelmien ratkaisussa merkitsemällä nämä tehtävät (B)-symbolilla. Vastaavasti tehtävät, jotka toivotaan tehtäväksi ilman teknisiä apuvälineitä ainoastaan editoria ja funktiolaskinta käyttäen, on merkitty kirjaan (A)-symbolilla.

Kurssi koostuu viidestä jaksosta:

  1. jakson tavoitteena on kerrata geometrian opiskelulle tärkeä terminologia sekä kuvioiden yhdenmuotoisuus ja syventyä tarkemmin monikulmioihin.
  2. jaksossa keskitytään kolmioihin kerraten ensin ja sitten edeten opiskelijalle aiemmin tuntemattomiin sini- ja kosinilauseisiin.
  3. jaksossa kerrataan ympyrä, ympyrän osat ja niihin liittyvät laskut. Samalla syvennetään tietoa ympyrään liittyvistä kulmista ja sidotaan tietoa edellisistä luvuista tuttuun terminologiaan.
  4. jaksossa sukelletaan avaruusgeometrian maailmaan.
  5. jaksossa opiskelija voi harjoitella ohjatusti tai itsenäisesti koko kurssin sisältöjä.
  • Opiskelija voi myös kerrata ja testata osaamistaan jaksojen 2 ja 4 lopuissa olevissa Testaa osaamisesi -luvuissa.

Kurssin toteutus antaa hyviä valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin, teknisten apuvälineiden käyttöön sekä moniin arkielämän haasteisiin. Opiskelijalla on kurssin tehtävien ratkaisukentissä käytössään ylioppilaskokeen kaavaeditoria täysin vastaava editori. Ratkaisukenttään on mahdollista liittää myös kuvia teknisistä apuvälineistä ylioppilaskirjoitusten tapaan. Tämä Studeon tehtävien kaavaeditori antaa opiskelijalle varmuutta vastauksen laatimiseen ylioppilaskoetilanteessa niin A-osaan kuin B-osaankin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla