Matematiikka (pitkä)

MAA2 Polynomifunktiot ja -yhtälöt (LOPS 2016)

Lauri Hellsten Johanna Kylliäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Janne Viertiö Juha-Pekka Pentikäinen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)
MAA2 kurssi on uudistunut kesän 2019 aikana! Ensimmäinen ja toinen jakso ovat lähes kokonaan uudistuneet vastaamaan paremmin käyttäjien toiveita. Alkuperäinen ensimmäinen luku on nyt jaettu kahteen lukuun, jotta aikaa jäisi paremmin kurssikäytänteiden läpikäymiseen ensimmäisellä tunnilla. Mukaan on tullut myös paljon uusia, vielä paremmin sähköisiä ylioppilaskokeita vastaavia harjoituksia ja tutkimustehtäviä.

MAA2-kurssilla, Polynomifunktiot ja -yhtälöt, perehdytään MAY1-kurssia tarkemmin polynomifunktioihin ja -yhtälöihin. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita ja osaa soveltaa niitä jokapäiväisiin ongelmiin. Uutena asiana opiskelijalle tulevat toisen asteen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaiseminen sekä ratkaisujen lukumäärän tutkiminen. Tällä kurssilla rajoitutaan opetussuunnitelman mukaisesti tutkimaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua.

Kurssin opetusvideot ja tehtävien malliratkaisut antavat eväitä teknisten apuvälineiden erinomaiseen hallitsemiseen polynomifunktioiden tutkimisessa sekä polynomiyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa. Teknisten apuvälineiden käyttämiseen on kannustettu erityisesti polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa merkitsemällä nämä tehtävät (B)-symbolilla. Vastaavasti tehtävät, jotka toivotaan tehtäväksi ilman teknisiä apuvälineitä, on merkitty kirjaan (A)-symbolilla.

Kurssi koostuu neljästä jaksosta:

Jakson 1 tavoitteena on kerrata ensimmäisen asteen polynomifunktion ominaisuuksia ja ensimmäisen asteen polynomiyhtälön ja -epäyhtälön ratkaisemista. Tavoitteena on myös sukeltaa aikaisemmin opittua syvemmälle polynomilausekkeiden sieventämisen maailmaan.

Jaksossa 2 keskitytään toisen asteen polynomin tutkimiseen sekä toisen asteen yhtälön ja epäyhtälön ratkaisemiseen.

Jaksossa 3 tutustutaan korkeamman asteen polynomifunktion tutkimiseen sekä korkeamman asteen yhtälön ja epäyhtälön ratkaisemiseen.

Jaksossa 4 on koko kurssin sisältöä kertaava harjoituskoe.

Opiskelija voi myös kerrata ja testata osaamistaan jaksojen 2 ja 3 lopuissa olevissa Testaa osaamisesi -luvuissa.

Kurssin toteutus antaa hyviä valmiuksia ylioppilaskirjoituksiin, jatko-opintoihin, teknisten apuvälineiden käyttöön sekä moniin arkielämän haasteisiin. Opiskelijalla on kurssin tehtävien ratkaisukentissä käytössään ylioppilaskokeen kaavaeditoria täysin vastaava editori. Ratkaisukenttään on mahdollista liittää myös kuvia teknisistä apuvälineistä ylioppilaskirjoitusten tapaan. Tämä Studeon tehtävien kaavaeditori antaa opiskelijalle varmuutta vastauksen laatimiseen ylioppilaskoetilanteessa niin A-osaan kuin B-osaankin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla