Matematik (lång lärokurs)

MAA11 Algoritmer och talteori (GLP 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Jooseppi Järvinen Heidi Nylund Juha-Pekka Pentikäinen Jessica Salminen-Saari Bo Sjöholm Anders Svartström
16,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 26.10.2021

MAA11 Algoritmer och talteori (GLP 2021) introducerar studeranden till talteorins grunder och stöder studerandens algoritmiska tänkandet och utvecklar deras programmeringskunskaper. Läromedlets mångsidiga och interaktiva appletar samt undersökningsuppgifterna som är kopplade till dem stöder inlärningen av nya begrepp och programmerings praxis. Uppgifterna i kapitlen möjliggör både grundlig övning av grunderna samt mångsidig fördjupning och tillämpning av innehållet. Målet är att studerande förstår begreppet algoritm och lär sig att förverkliga enkla algoritmer genom att programmera. Målet är också att studerande bekantar sig med grundbegreppen inom logiken och talteorin och lär sig bland annat att studera tals delbarhet. Den lättanvända programmeringsmiljön som är integrerad i läromedlet stöder inlärningen av grunderna i programmeringsspråket Python. Dessutom hjälper de tydliga programråden studeranden att utnyttja räknarprogrammen för att lösa talteoriproblem.