Teema

Lähikauppa

Sami Ehrling Annu Lius
2,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Lähikauppa-teemassa käsitellään elintarvikkeita. Teemassa keskitytään seuraaviin kysymyksiin: mistä maito tulee, miten valmis leipä on kauppaan saapunut, mistä hedelmät, vihannekset ja lihatuotteet tulevat? Teema on suunnattu pääsääntöisesti 3.–4.-luokkalaisille.

Osioiden Maidon matka ja Mistä maito tulee? faktalaatikoiden kahdesta eritasoisesta tekstistä ensimmäinen on tarkoitettu kaikille. Se on nimetty perustekstiksi. Taitavammat lukijat voivat lukea haastavamman tekstin, jossa on samat asiat kuin perustekstissä, mutta sen lisäksi lisätietoja. Teksti on myös rakenteeltaan vaikeampi. Maitoa ja leipää käsittelevät tekstit perustuvat dialogiin, mikä mahdollistaa integroinnin äidinkieleen.

Jakso Lihaa lautaselle tarjoaa aineksia myös eettiseen pohdintaan ja kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn. Hevistä herkkuja -jaksossa puolestaan luodaan yhteyksiä maantietoon. Jaksossa Kassalla harjoitellaan kaupassa tärkeitä laskutoimituksia.

Teeman harjoitukset tukevat vahvasti oppilaan tiedonhankintaa ja oppimaan oppimisen taitoja. Oppilaat tutkivat tekstejä tarkemmin, selittävät sanoja, harjoittelevat kysymään, jäsentelevät tietojaan miellekarttoihin, pohtivat asioita yhdessä ja perustelevat näkemyksiään unohtamatta leikkejä ja pelejä. Jokaisen kappaleen jälkeen oppilaalle avataan, mitä hän on kappaleessa harjoitellut. Tämä tarjoaa opettajalle tukijalkaa käydä oppilaiden kanssa keskusteluja erilaisista oppimiseen liittyvistä taidoista.

Harjoituksiin on pyritty rakentamaan hierarkia: teeman alussa on helpompia harjoituksia (LOTS), ja teeman edetessä harjoitukset vaativat jo enemmän pohdintaa (HOTS). Harjoituksia on tarjolla runsaasti. Näin opettaja pystyy tarjoamaan luokalleen sopivimman tavan toimia, tai oppilas voi itse valita omalle oppimiselleen ominaisimmat tehtävät. Teemassa on myös eritasoisia tekstejä, joita voi valita oppilaan lukutaidon mukaan. Opettajan oppaasta löytyy paljon lisätietoa ja ohjeita.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla