Kemi

KE4 Material och teknologi (GLP 2016)

Ali Grönqvist Elina Lieko
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

I Studeos KE4-kurs bekantar vi oss med metallernas egenskaper och reaktioner, samt deras hur de kan användas som material och inom elektrokemi. Under kursens gång fördjupar vi oss även i hur man kan utnyttja det periodiska systemet och funderar på egenskaperna hos plaster och andra material, samt hur de kan användas och återvinnas. Vad kan man tillverka av de olika materialen? Vilka saker måste beaktas vid framställning och återvinning av olika material?

Läromedlet erbjuder motiverande metoder att studera och lära sig kemi i en digital lärmiljö. Undervisningsmaterialet har gjorts mångsidigare med videor, animationer och öppet material från internet. Uppgifter på flera olika nivåer förbereder studerandena på de uppgiftstyper som finns i det elektroniska studentprovet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla