Kemia

KE4 Materiaalit ja teknologia (LOPS 2016)

Elina Lieko
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon KE4-kurssilla tutustutaan metallien ominaisuuksiin ja reaktioihin sekä niiden käyttöön materiaaleina ja sähkökemian sovelluksissa. Kurssilla syvennetään jaksollisen järjestelmän antamaa informaatiota sekä mietitään muovien ja muiden materiaalien ominaisuuksia, käyttöä ja kierrätystä. Mitä kannattaa valmistaa mistäkin materiaalista? Mitä asioita on otettava huomioon materiaalien valmistuksessa ja kierrätyksessä?

Oppimateriaali tarjoaa motivoivan tavan opiskella ja opettaa kemiaa sähköisessä oppimisympäristössä. Sitä on rikastettu videoilla, animaatioilla ja internetin avoimilla aineistoilla. Monitasoiset tehtävät myös totuttavat opiskelijaa jo sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppeihin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla