Kemi

KE3 Reaktioner och energi (GLP 2016)

Ali Grönqvist Elina Lieko
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos KE3-kurs följer den nya läroplanen, den är en nationell fördjupad kurs. Den erbjuder motiverande metoder att studera och lära sig kemi i en digital lärmiljö. Undervisningsmaterialet har gjorts mångsidigare med videor, animationer och öppet material från internet.

Experimentellt arbete, undersökningar, observationer och att dra slutsatser är centrala saker i kemistudierna. Kursmaterialet styr de studerande att planera och genomföra kemiska undersökningar både ensamma och i grupp för att sedan presentera tankarna för de övriga. På det sättet lär sig de studerande ”tala kemi” och motivera naturvetenskapliga observationer. Till uppgifterna har bifogats autentiskt material, till exempel innehållsförteckningar, nyheter och säkerhetsdatablad. På det sättet förenas kemin med det dagliga livet och vardagliga fenomen. Uppgifter på olika nivåer hjälper de studerande att bli bekanta med de uppgiftstyper som förekommer i det elektroniska studentprovet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla