Kemi

KE3 Molekyler och modeller (GLP 2021)

Suula Arppe Ali Grönqvist Elina Lieko Marko Telenius
16,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 28.11.2021

KE3 Molekyler och modeller (GLP 2021) stöder utvecklingen av den studerandes naturvetenskapliga tänkande genom fenomen från det vardagliga livet. Den studerande bekantar sig med kolföreningar med hjälp av experimentellt arbete och utvecklar en förståelse för kolföreningarnas betydelse för hälsa och välbefinnande. Läromedlet behandlar beräknaningar med substansmängd och koncentration med hjälp av utförliga exempel. Materialet utnyttjar informations- och kommunikationsteknik på ett mångsidigt sätt med den studerande i fokus.