Kemi

KE2 Människans kemi och kemin i livsmiljön (GLP 2016)

Ali Grönqvist Elina Lieko
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos KE2-kurs är gymnasiets andra kurs enligt den nya läroplanen, den är en nationell fördjupad kurs. Kursen erbjuder motiverande sätt att studera och lära sig kemi i en elektronisk lärmiljö. Undervisningsmaterialet blir mångsidigare av videor, animationer och öppet material från internet. Animationerns gör det lättare att visualisera kemiska fenomen på mikronivå, att förstå dessa fenomen är hela kärnan i kemi. Med hjälp av animationerna kan man koppla ihop egenskaper som beror på fenomen på mikronivå med fenomen i vardagen. Detta stöder utvecklingen av de studerandes kemiska tänkande.

Experimentellt arbete, undersökningar, observationer och att göra slutsatser är centrala saker i kemistudierna. Kursmaterialet styr till att planera och genomföra kemiska undersökningar både ensam och i grupp för att sedan presentera tankarna för de övriga. På det sättet lär sig de studerande "tala kemi" och motivera naturvetenskapliga observationer. Till uppgifterna har bifogats autentiskt material, till exempel innehållsförteckningar, nyheter och säkerhetsdatablad. På det sättet förenas kemin med det dagliga livet och vardagliga fenomen. Uppgifter på olika nivåer hjälper de studerande att bli bekanta med de uppgiftstyper som förekommer i det elektroniska studentprovet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla