Kemia

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (LOPS 2016)

Elina Lieko
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Studeon KE2-kurssi on uuden opetussuunnitelman mukainen lukion kemian toinen kurssi, joka on valtakunnallinen syventävä kurssi. Kurssi tarjoaa motivoivan tavan opiskella ja opettaa kemiaa sähköisessä oppimisympäristössä. Oppimateriaalia on rikastettu videoilla, animaatioilla ja internetin avoimilla aineistoilla. Animaatioilla voidaan havainnollistaa kemian mikrotason ilmiöitä, joiden ymmärtäminen on kemian ydintä. Animaatioiden avulla mikrotason ilmiöistä johtuvat ominaisuudet yhdistyvät oman elinympäristömme ilmiöihin. Tämä tukee opiskelijan kemiallisen ajattelun kehittymistä.

Kokeellisuus, tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen ovat keskeisiä asioita kemian opiskelussa. Kurssimateriaali ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan kemiallisia tutkimuksia sekä yksin että ryhmässä ja esittelemään ajatuksia myös muille. Näin opiskelijat oppivat "puhumaan kemiaa" ja perustelemaan luonnontieteellisiä havaintojaan. Tehtäviin on liitetty autenttista materiaalia, kuten tuoteselosteita, uutisia ja käyttöturvallisuustiedotteita. Näin kemia yhdistyy jokapäiväiseen elämään ja arjen ilmiöihin. Monitasoiset tehtävät myös totuttavat opiskelijaa jo sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppeihin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla