Kemi

KE1 Kemi överallt (GLP 2016)

Elina Lieko Ali Grönqvist
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Detta undervisningsmaterial är uppbyggt enligt gymnasiets nya läroplan, och stöder utvecklingen av studerandes naturvetenskapliga tänkande som en del av mångsidig allmänbildning. Undervisningsmaterialet utgår från vardagliga fenomen och strävar till att skapa förståelse för kemins betydelse i skapandet av en hållbar framtid. I materialet utnyttjas teknikens möjligheter både mångsidigt och elevcentrerat

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla