Historia

HI5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi (LOPS 2016)

Mikko Asiainen Anne Mattsson Tiina Miettinen Suvianna Seppälä Antero Tarkki Niina Väntänen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Kurssin aikajana lähtee esihistoriasta ja päätyy autonomiseen Suomeen osana Venäjää. Kurssilla tutustutaan Suomen asutushistoriaan ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja pohditaan, mitä voi varmasti sanoa, mikä jää tulkinnan ja valistuneiden arvausten varaan. Suomen liittyminen osaksi Ruotsia ja katolista kirkkoa on olennainen osa historiamme ydintä ja käsitystä siitä, keitä me olemme. Opiskelijat oppivat näkemään Suomen historian osana suurempaa kokonaisuutta: Itämerta, Pohjolaa, Ruotsia ja Venäjää. Sitä valotetaan kulttuurin, oikeuslaitoksen ja talouden kautta. Miten hallinto rakentui, minne verot maksettiin, kuka päätti ja oli isäntä talossa keski- ja uudella ajalla? Uuden opetussuunnitelman mukainen kurssi ei katkea autonomisen Suomen syntyyn 1809 vaan jatkaa 1800-luvulle tarkastelemaan kansallistunteen heräämistä ja herättämistä – myös kansan syvissä riveissä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla