Historia

HI3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2016)

Anne Mattsson Katja Ranta Antero Tarkki Niina Väntänen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Tällä kurssilla opitaan itsenäisen Suomen historian keskeiset tapahtumat ja tutkitaan tärkeimpiä muutosprosesseja. Niitä tarkastellaan Euroopan ja maailman tapahtumia vasten. Opiskelijalle näytetään, että Suomi ei elä eikä ole koskaan elänyt umpiossa.

Kurssin keskeinen teema on hahmottaa Suomen historian murroskohtia ja niihin liittyviä kriisejä. Raskaat sotavuodet eivät yksin vie päähuomiota, vaan historian jatkumo osoitetaan eheyttämisenä ja jälleenrakennuksena sotien jälkeen. Näin opiskelija hahmottaa miten köyhästä agraari-Suomesta on reilussa sadassa vuodessa päädytty yhdeksi Euroopan ja koko maailman vauraimmista valtioista. Aineisto ohjaa opiskelijoita tutkimaan erilaisia historian lähteitä ja arvioimaan muuttuvia historian tulkintoja. Sekä varsinaisessa tarinassa että monipuolisissa harjoituksissa nostetaan esiin historian toimijoita ja aivan tavallisia ihmisiä: naisia ja lapsia.

Mitä uutta

Sähköisen aineiston käyttäminen harjaannuttaa opiskelijat paitsi sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin myös tulevaisuuden työtapoihin ja työelämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Studeo tarjoaa perinteisen kirjamaisen perustekstin lisäksi tarkasti valittuna pakettina autenttisia lähteitä ja linkkejä alkuperäisaineistoihin. Opiskelijat oppivat etsimään tietoa sen alkulähteiltä. Historiassa olennainen kuvamateriaali on ennennäkemätöntä, ja kuvateksteihin on panostettu. Tekstiä ja harjoituksia elävöittävät osuvat videoklipit, joita opiskelijat arvostavat ja joita he osaavat yhä visuaalisemmassa mediaympäristössä myös analysoida.

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan harjoituksia, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppoa seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia kurssin varrella sekä kommentoida ja antaa palautetta jatkuvasti. Osan harjoituksista järjestelmä korjaa automaattisesti. Linkit johtavat esimerkiksi Ylen Elävään Arkistoon, Kansallisbiografiaan ja talvisota.fi -sivustolle.

Kurssin asiantuntijatarkistajana on toiminut filosofian tohtori, dosentti, Lasse Laaksonen, joka toimii historiantutkijana ja -opettajana.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla