Historia

HI2 Kansainväliset suhteet (LOPS 2016)

Anne Mattsson Antero Tarkki Niina Väntänen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Tällä kurssilla opitaan kansainvälisen politiikan keskeiset käsitteet. Niitä tarvitaan, kun mietitään, mitkä ovat kansainvälisten suhteiden kannalta keskeisiä ilmiöitä. Niitä ovat sotien ja yhteistyöjärjestöjen lisäksi monet muut tekijät, jotka esitellään kurssilla. Kurssin mittaan nähdään, miten valtioiden ja järjestöjen valtasuhteet ovat muuttuneet 1900-luvun alusta nykypäivään. Samalla opitaan ymmärtämään nykymaailmaa ja näkemään uutisten taakse tekijöiden taustoihin ja vaikutusketjujen maailmaan.

Kurssin keskeinen teema on havainnoida, miten kilpailu ja yhteistyö vaihtelevat eri tilanteissa. Kansainvälisessä politiikassa jotkut tavoittelevat tasapainoa ja turvallisuutta, toiset valta-asemaa suhteessa naapureihinsa tai muihin kilpakumppaneihinsa. Kilpailu taloudellisista resursseista on jatkuvaa.

Mitä uutta

Sähköisen aineiston käyttäminen harjaannuttaa opiskelijat paitsi sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin myös tulevaisuuden työtapoihin ja työelämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Studeo tarjoaa perinteisen kirjamaisen perustekstin lisäksi tarkasti valittuna pakettina autenttisia lähteitä ja linkkejä alkuperäisaineistoihin. Opiskelijat oppivat etsimään tietoa sen alkulähteiltä. Kurssin kuvamateriaali on uutta, ja kuvateksteihin on panostettu tosissaan. Tekstiä ja harjoituksia elävöittävät osuvat videoklipit, joita opiskelijat arvostavat ja joita he osaavat yhä visuaalisemmassa mediaympäristössä myös analysoida.

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan harjoituksia, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppo seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia kurssin aikana sekä kommentoida ja antaa palautetta jatkuvasti. Osan harjoituksista järjestelmä korjaa automaattisesti. Linkit vievät esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen omille sivuille ja näyttävät, mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla