Historia

HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (LOPS 2016)

Tiina Aikoma Pekka Niemi Antero Tarkki Niina Väntänen
14,50 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa -kurssi avaa opiskelijalle näkymän nykymaailman ymmärtämiseen. Mistä ja miten olemme tulleet nykyhetkeen? Kurssilla opitaan ymmärtämään ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välinen riippuvuussuhde ja tunnistetaan tulevaisuuden haasteet. Tarkastelun kohteina ovat yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden keskeiset muutokset sekä sosiaali- ja ympäristöhistoria maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssin maantieteellinen painopiste on Euroopassa, mutta sillä tarkastellaan Eurooppaa osana globaalia taloudellista ja yhteiskunnallista kokonaisuutta.

 

Mitä uutta

Sähköisen aineiston käyttäminen harjaannuttaa opiskelijat paitsi sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin myös tulevaisuuden työtapoihin ja työelämän jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Studeo tarjoaa perinteisen kirjamaisen perustekstin lisäksi myös linkkejä digitalisoituihin alkuperäislähteisiin.

Kurssin kuvamateriaali on uutta, ja tukee oppimista. Kuvatekstit avaavat kuvituksen merkitystä. Tekstiä ja harjoituksia elävöittävät osuvat videoklipit, joita opiskelijat arvostavat ja joita he osaavat yhä visuaalisemmassa mediaympäristössä myös analysoida. Kirja kulkee opiskelijoiden mukana myös vaikkapa älypuhelimessa.

 

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan harjoituksia, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppo seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia kurssin aikana sekä kommentoida ja antaa palautetta jatkuvasti. Opettaja voi eriyttää opetusta jakamalla eri ryhmille erilaisia tehtäviä.

Osan harjoituksista järjestelmä korjaa automaattisesti. Järjestelmä mahdollistaa myös nimettömän vertaistarkistuksen, jolloin opiskelijat pääsevät vertaamaan omia vastauksiaan nimettömästi opiskelijatovereiden vastauksiin.

Materiaali sopii erilaisiin opetus- ja opiskelutyyleihin. Esimerkiksi kurssin itsenäisesti suorittaville voi antaa tehtävät suoraan materiaalista ja ne voi kommentoida sähköisesti. Kurssin materiaaleja voi käyttää yhtä hyvin yksilölliseen oppimiseen kuin perinteiseen opetukseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla