Hälsokunskap

HÄ3 Hälsa och samhälle (GLP 2021)

16,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 03/2022

Studeos läromedel för HÄ3 Hälsa och samhälle är ett material som aktiverar de studerande och som utgår från läroplanens centrala mål och innehåll (2 sp). Den studerande ges möjlighet att främja sina hälsofärdigheter med hjälp av ett mångsidigt material (texter, bilder och videor) och via växelverkan med andra samt med självständiga uppgifter. HÄ3 innehåller också många uppgifter var den studerande får träna på sina studiefärdigheter.

Med hjälp av läromedlet vägleds den studerande till granskning av historiska utvecklingar i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte samt i samhällets framtida utmaningar. Läromedlet undersöker vikten av social- och hälsovårdstjänster, självvård och egenvård för hälsan. Läromedlet öppnar också upp faktorer som är centrala för icke smittsamma och smittsamma sjukdomar. I lärarguiden som ingår i materialet finns det idéer om hur läromedlet kan användas och tips på olika undervisningsmetoder.