Hälsokunskap

HÄ2 Människan, miljön och hälsan (GLP 2016)

Ranja Koski Minna Nummenmaa Jussi Talja Carla Wollsten
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos HÄ2-material grundar sig på den nya läroplanens mål och centrala innehåll och kursen är uppbyggd så att den aktiverar den studerande. Kursens mångsidiga material (texter, bilder, videor) poängterar hälsa, välbefinnande och trygghetens betydelse som en essentiell resurs i vardagen. Läromedlet styr den studerande att granska hälsa, sjukdom och hälsofrämjande ur individ, familjens, gemenskapens synvinkel samt ur samhällets och global synvinkel. Med hjälp av de mångsidiga övningarna kommer den studerande att kunna tillämpa sin hälsokompetens och reflektera över en förstärkning av den egna livskontrollen. I lärarhandledningen som hör till materialet finns idéer hur materialet kan användas samt tips på olika undervisningsmetoder.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla