Hälsokunskap

HÄ1 Hälsans byggstenar (GLP 2016)

Elina Ilveskoski Ranja Koski Minna Nummenmaa Carla Wollsten
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos HÄ1 undervisningsmaterial bygger på den nya läroplanens mål och centrala innehåll och kursen är uppbyggd så att den aktiverar den studerande. Den studerande stimuleras till att främja sina kunskaper i hälsa genom ett mångsidigt material (texter, bilder, videon) samt till växelverkan såväl som till självständigt arbete med hjälp av de handledande övningarna. Fenomen kopplade till hälsa och sjukdom granskas brett och ur olika synvinklar. Materialet erbjuder kunskap om hälsokulturens aktuella frågor och uppmuntrar den studerande till att överväga hälsans och sjukdomens värden. I lärarguiden som tillhör materialet finns det ideér för användningen av materialet, samt tips på olika undervisningsmetoder.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla