Maantiede

GE3 Yhteinen maailma (LOPS 2016)

Paavo Ikonen Lotta Laitinen Anna Virolainen-Hynnä
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Koska ympäristö ja tila on arvojemme ja uskomustemme värittämä, voimme muuttaa sitä. Paikan, tilan ja ympäristön voi ajatella uudella tavalla. Humanistinen maantiede voi avata ovia myötätunnolle, oikeudenmukaisuudelle ja tahdolle. 

Globalisoituneessa maailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja maapallo kutistuu ihmisen kokemuspiiriin mahtuvaksi. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteelliseen ajatteluun ja ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Keskeistä kurssissa on opiskelijan sisäinen arvomaailma ja asenteet, joiden kautta maailmaa katsotaan, tulkitaan ja ymmärretään. Kurssi antaa uudenlaisia näkökulmia tarkastella maailmaa ja ihmisen luomia järjestelmiä. Eriarvoisuuden kysymykset ovat suuria ja globaaleja. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys? Mistä johtuvat taloudellisen ja yhteiskunnalisen kehityksen erilaisuus ja kansainvälinen eriarvoisuus? Millainen on oma paikka maailmassa?

Kurssilla perehdytään kestävän kehityksen mahdollisuuksiin ja arvioidaan elämäntapamme vaikutusta koko maapallon hyvinvoinnin kannalta.

Mitä uutta

Kurssin tekstiosuudessa ja tehtävissä painotetaan ihmismaantieteellistä lähestymistapaa. Ihmisen ainutkertaisuus ja samalla riippuvuus toisista kietoutuvat yhteen samanaikaisesti. Opiskelijat pohtivat omaa arvomaailmaansa ja arvioivat omaa paikkaansa maailmassa. Oppimateriaali yhdistää modernin ihmismaantieteen tavoin historiaa, mediaa, kaunokirjallisuutta ja taidetta, sillä ne kaikki kertovat yhteiskunnista, joissa elämme.

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan harjoituksia, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppoa seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia kurssin aikana, sekä kommentoida ja antaa palautetta jatkuvasti. Osan harjoituksista järjestelmä korjaa automaattisesti.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla